KATARINA BANGATA 40

BRF

PLOGEN 13

OM BRF PLOGEN 13

KATARINA BANGATA 40

BRF

PLOGEN 13

OM BRF PLOGEN 13

Om föreningen

Brf Plogen 13

Mäklarinfo

Information vid försäljning Brf Plogen 13

Bostadsrättsföreningen registrerades 1998-10-08. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1999-11-11 och nuvarande stadgar registrerades 2019-01-25 hos Bolagsverket.

Fastighetens yta uppgår till 4035 kvm och består av 52 stycken medlemslägenheter.

Föreningen upplåter tre lokaler på totalt 807 kvm. En kommunal förskola som bedriver sin verksamhet på 689 kvm, övriga 118 kvm delas mellan en frisersalong och ett inredningsarkitektkontor.

– Föreningen har även 18 garageplatser för bil, 3 garageplatser för MC samt en parkeringsplats utomhus på Brännerigatan.

– I avgiften ingår vatten och värme.

– Fastigheten är ansluten med fiber Open Univers då det ges möjlighet till datatrafik/Tv/IP telefoni.

– Föreningen är ansluten till Com Hem och medlemmen tecknar själv vilket tv- utbud de önskar med dem direkt.

– Ingen avgiftshöjning är planerad under närmaste tiden.

– I visa fall där balkong finns tillkommer en avgift för balkongfond.

Dokument

Mäklarinfo

Information vid försäljning Brf Plogen 13

Bostadsrättsföreningen registrerades 1998-10-08. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1999-11-11 och nuvarande stadgar registrerades 2019-01-25 hos Bolagsverket.

Fastighetens yta uppgår till 4035 kvm och består av 52 stycken medlemslägenheter.

Föreningen upplåter tre lokaler på totalt 807 kvm. En kommunal förskola som bedriver sin verksamhet på 689 kvm, övriga 118 kvm delas mellan en frisersalong och ett inredningsarkitektkontor.

– Föreningen har även 18 garageplatser för bil, 3 garageplatser för MC samt en parkeringsplats utomhus på Brännerigatan.

– I avgiften ingår vatten och värme.

– Fastigheten är ansluten med fiber Open Univers då det ges möjlighet till datatrafik/Tv/IP telefoni.

– Föreningen är ansluten till Com Hem och medlemmen tecknar själv vilket tv- utbud de önskar med dem direkt.

– Ingen avgiftshöjning är planerad under närmaste tiden.

– I visa fall där balkong finns tillkommer en avgift för balkongfond.

Dokument

Renoveringar

Brf Plogen 13

1988-89 Stambyte och installation av ny el ägde rum.

1989 Föreningen tog över fastigheten.

Löpande underhåll sker regelbundet på alla delar som det behövs.
Nedan några hållpunkter för mer planerade insatser som färdigställts

2004 Bygglov för balkonger. De som genom möjlighet av bygglovet och som vill bygger balkong. Finansieras helt av respektive lägenhetsinnehavare och man betalar en avgift varje månad som går till en balkongfond för reparation och underhåll.

2007-2008 Rensades gården och nytt tät- och ytskikt lades på gårdsbjälklaget.
Nya planteringar och lekplats upprättades.

2007-2008 Mot Brännerigatan grävdes marken upp och ny grundisolering sattes upp på grunden och dräneringsrör grävdes ned. Stenarbeten mot fasad för att ytterligare hindra fukt att tränga in i byggnaden.

2008 Nytt låssystem till alla gemensamma ytor samt ytterportar.

2008-2011 Trapphusen renoverades. Ny el drogs med nya tryckknappar och uttag. Nya, mer tidsenliga, radiatorer sattes in i alla entréplan. Målning av alla ytor. Nya dörrar från trapphus till källare.

2009 Nya Porttelefoner och namntavlor i trapphusen.

2009-2010 Föreningen installerar ett fiberoptiknätverk,  som inte är knutet till någon speciell leverantör,  till alla lägenheter från central i källaren.

2011 Nya entréportar mot gata och gård i alla trapphus.

2011 Renovering av grovsoprum. Kärl för sortering av grovsopor, elsopor och olika typer av ljuskällor.

2009 Byte av garageporten.

2010-2012 Omfattande arbete med källarytorna. Alla dörrar byttes ut mot säkerhetsdörrar.
Källarförråden till lägenheterna byggdes om med säkerhetsklassifierade gallerpartier.
I samband med arbetena som pågick under två år målades alla delar med samma färgsättning som trapphusen.
Nya dörrar till cykelförrådet.

2012 Förskolan installerar fettavskiljare i källaren i samband med att de investerar i ett nytt beredningskök. Ett antal lägenheter kopplas automatiskt på fettavskiljaren.
Ny ventilation installeras i köket.

2012 Nya torktumlare, torkskåp och tvättmaskiner i tvättstugan.

2013 De gamla kökskåporna byts ut mot dragkåpor då vi installerar frånluftsfläktar på respektive skorsten på taket. Säkerställer en godkänd OVK.

2013 Föreningslokalen i källaren totalrenoveras och möbleras.

2013 De små hyreslokalerna får egna separata ventilationsanläggningar.

2013-2014 Fönster och trapphusbalkongdörrar målas. Även fönsterbleck och fasadbleck målas.

2015 Förskolan bekostar ett nytt ventilationsaggregat för sin verksamhet. Ny styrenhet som integreras med övriga fastigheten.

2016 Balkongpartier i lägenheterna målas/renoveras efter behov.

2018 Hissarna renoveras. Nya motorer och linor. Hisskorgarna byggs om med nya knappsatser.

2019-2020 Nytt låssystem med digitala passerbrickor installeras. Dessa används också som bokningsverktyg till tvättstugans nya bokningstavla.

2019-2020 Övervakningskameror sätts upp i garage och entréplan i samtliga trapphus.

2019-2020 Internetanslutning till de nya porttelefonerna. Även internet till styrelserum. Wi-fi styrelserum och föreningslokal.